ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วย สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

376

          เมื่อ (25 ตุลาคม 2564) เวลา 06.30 น.  ณ  ท่าอากาศยานทหารกองบิน 56 อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วย ณ หน่วยในพื้นที่สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยได้เดินทางยังสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา พูดคุยสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้ได้ให้โอวาทกำลังพล ตลอดจนกล่าวขอบคุณกำลังพลที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยมี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ตลอดจน ผู้บังคับบัญชา และกำลังพลให้การต้อนรับ

          จากนั้นในช่วงบ่าย พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางต่อยังหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี โดยได้พบปะกำลังพล ก่อนรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ลงนามในสมุดเยี่ยม และให้โอวาทกำลังพลต่อไป พร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ตรวจความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัย ระดับหน่วยพัฒนาการเคลื่อน ก่อนพบปะเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพ และร่วมปลูกต้นไม้ตามลำดับ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า