ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลาที่ 40 เดินหน้า เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล กำชับถึงข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา และการปฏิบัติงานภายใต้มาตรการ covid-19 อย่างเคร่งครัด

671

          เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00 น. พันโท เกรียงไกร  ดำรัสการ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลาที่ 40 เดินทางลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำทางปฏิบัติการคุ้มครองตำบลลำไพล หมู่ที่ 11 บ้านลำเปาเหนือ, ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่หมวดปืนเล็กที่ 1 กองร้อยทหารราบที่ 2513 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งพระยอด ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการหมวดปืนเล็กที่ 3 กองร้อยทหารราบ ที่ 2513 หมู่ที่ 1 บ้านทัพหลวง ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยได้สอบถามปัญหาข้อขัดข้องต่างๆในการปฏิบัติงาน ก่อนมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เงินบำรุงขวัญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล

           ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลาที่ 40 ได้ตรวจสภาพความเป็นอยู่ของกำลังพล  ความพร้อมในการปฏิบัติงาน เน้นย้ำถึงข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมกันนี้ได้กำชับกำลังพลปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ก่อนนอนพักแรมร่วมกับกำลังพลต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า