ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงฐานปฎิบัติการเพื่อส่งมอบพื้นที่ ของ ร้อย.ทพ.๓๐๐๒ ฉก.ทพ.๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๓๑๐,๔๒๑.๐๐ บาท)

45

สกบ.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.