ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๕,๔๖๐.๐๐ บาท )

262

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.