ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๕,๔๖๐.๐๐ บาท )

222

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.