ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงฐานปฎิบัติการเพื่อส่งมอบพื้นที่ ของ ร้อย.ทพ.๑๐๑๔ ฉก.ทพ.๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๘๗,๗๑๐.๐๐ บาท)

32

 

สกบ.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.