ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงฐานปฎิบัติการเพื่อส่งมอบพื้นที่ของ ร้อย.ทพ.๔๓๐๔ ฉก.ทพ.๔๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๗๓,๘๑๑.๐๐ บาท)

32

สกบ.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.