ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงฐานปฎิบัติการเพื่อส่งมอบพื้นที่ของ ร้อย.ทพ.๔๔๐๕ ฉก.ทพ.๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๔๕๑,๘๖๕.๐๐ บาท)

27

สกบ.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.