ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงฐานปฎิบัติการเพื่อส่งมอบพื้นที่ ของ ร้อย.ทพ.๒๐๐๙ ฉก.ทพ.๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๙๙,๑๓๔.๐๐ บาท)

34

สกบ.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.