หน่วยเฉพาะกิจยะลา ห่วงใย พี่น้องประชาชน ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์กีฬาแก่คณะครู นักเรียน ในพื้นที่ จ.ยะลา ยกระดับการศึกษาและบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤติโควิด – 19

422

           วันนี้ (20 กันยายน 2564) เวลา 13.00 น. พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา พร้อมด้วย พันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 47 ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านกรงปินัง หมู่ 1 บ้านสาเก ตำบลกรงปินัง โรงเรียนบ้านปุโรง หมู่ 2 บ้านปุโรง ตำบลปุโรง โรงเรียนบ้านสะเอะ หมู่ 3 บ้านกะดูโด๊ะ ตำบลสะเอะ โรงเรียนบ้านแบหอ หมู่ 2 บ้านแบหอ ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา และโรงเรียนบ้านรานอ หมู่ 3 ตำบลตาเน๊าะปูเต๊ะ โรงเรียนบ้านทำนบ หมู่ 5 ตำบลตาเน๊าะปูเต๊ะ และโรงเรียนบ้านตาเน๊าะปูเต๊ะ หมู่ 4 ตำบลตาเน๊าะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19  มอบอุปกรณ์กีฬา หน้ากากอนามัยแก่ตัวแทนนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19  ทั้งนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาได้พูดคุยให้กำลังใจ รวมทั้งสอบถามปัญหา และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19  โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ คณะครู และตัวแทนนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ

              พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา กล่าวว่า จากสถาณการณ์การแพร่ระบาด covid – 19 หน่วยเฉพาะกิจยะลามีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ตลอดจนเด็กๆ นักเรียน ในด้านการศึกษา ที่ไม่สามารถทำการเรียนการสอนแบบปกติได้ แต่คาดว่าอีกไม่นานสถานศึกษาจะทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ วันนี้นำอุปกรณ์กีฬามามอบให้สถานศึกษาก็เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา และสุขภาพร่างกายให้แก่นักเรียนในพื้นที่ ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายไว้จำนวน 12 โรงเรียน ในวันนี้ได้มอบครบเป็นที่เรียบร้อย

            นางสีสาคร จิตรประสิทธิ์พร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเน๊าะปูเต๊ะ กล่าวว่า ขอขอบคุณที่ท่านมาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ทำให้ครูและนักเรียนได้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า