ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓๑,๖๖๗.๗๕ บาท )

250

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.