ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของหน่วย ฉก.นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๘,๙๐๖.๐๐ บาท )

128

ฉก.อโณทัย