ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเอกสารของ ศสว. งวดที่ 2 ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (90,000.00 บาท)

196

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4สน.