กองทัพบก เปิดฌาปนสถานของกองทัพบก 3 วัดในเขตกรุงเทพฯ เผาศพผู้ติดเชื้อโควิด-19 ช่วยเคลื่อนย้ายศพแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ลดภาระครอบครัวผู้สูญเสีย

1459

ฌาปนสถานของกองทัพบกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่

วัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด,

วัดโสมมนัสวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เขตบางเขน

        โดยได้ให้ความอนุเคราะห์และช่วยอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่ในการประกอบพิธีทางศาสนา การเผาศพให้กับศพของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ครอบครัว หรือญาติมีความเดือดร้อนและขอรับการสนับสนุน ขณะนี้ให้ความช่วยเหลือไปแล้ว 600 กว่าศพ

        การเคลื่อนย้ายศพจากโรงพยาบาลไปยังศาสนสถานของกองทัพบก จะดำเนินการโดย “ศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้าย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพบก (กองทัพภาคที่ 1)”

        ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่เดือดร้อน หรือประสบปัญหาในการจัดการศพผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือการขนส่งเคลื่อนย้ายศพ สามารถประสานขอรับการสนับสนุนผ่านศูนย์ประสานงานต้านโควิด-19 ทบ. โทร 0-2270-5685-9

กองทัพบก

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า