มทภ.4 ประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ครั้งแรกของปี 2564 >>>สานต่อนโยบาย รักษามาตรฐาน “พัฒนาหน่วย พัฒนาคน สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม”

1294

        วันนี้ ( 9 ต.ค.63,1330 ) พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 (วาระพิเศษ) ถึงระดับกองพัน เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาหน่วยทหารในพื้นที่ภาคใต้ให้มีมาตรฐาน เป็นหน่วยทหารที่ได้รับการยอมรับ ตลอดจนกำลังพลมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป ณ ห้องประชุม 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 รับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันปันจักสีลัต พร้อมมอบใบประกาศให้แก่หน่วยที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการตรวจและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และประสิทธิภาพของหน่วยทหาร ก่อนที่ นายทหารสัญญาบัตร ที่จบหลักสูตรจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 98 เข้ารายงานตัวรับราชการในกองทัพภาคที่ 4 ต่อแม่ทัพภาคที่ 4 จำนวน 11 นาย

         ในการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรก หลังรับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 โดยมีหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ตั้งแต่ระดับกองพัน กรม และกองพล บรรยายสรุปชี้แจงการปฏิบัติที่สำคัญ และร่วมประชุมหารือแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจต่อ โดย พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “ขอชื่นชมทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง พัฒนาหน่วย พัฒนาคนมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับความชื่นชมและสร้างผลงาน ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยอยู่เสมอ ขอให้รักษามาตรฐานและเดินหน้าในการพัฒนาหน่วย พัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลในทุกระดับชั้นรวมถึงครอบครัวต่อไป เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ส่วนด้านนโยบายต่าง ๆ นั้น ยังคงขับเคลื่อน และสานต่อนโยบายเดิมของอดีตท่านแม่ทัพภาคที่ 4 เนื่องจากได้มีมาตรฐาน และวางระบบที่ดีอยู่แล้ว เพียงแต่นำมาดำเนินการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเหตุการณ์ และสถานการณ์ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุด ซึ่งที่ผ่านมา ทุกหน่วยได้ปฏิบัติมาอย่างดีแล้ว ให้รักษามาตรฐานความดีต่อไป สิ่งที่เร่งดำเนินการ คือแนวทางและนโยบายที่รับมาจากกองทัพบก ซึ่งจะเป็นข้อเน้นย้ำในการปฏิบัติให้แก่ผู้บังคับหน่วย นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยและกำลังพล บรรลุวัตถุประสงค์ตามสั่งการของผู้บังคับบัญชา สร้างมาตรฐานเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ เกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชนต่อไป”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า