แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจ นักรบแนวหน้า มอบอุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง รองรับภารกิจ รักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม พร้อมสนับสนุนจัดทำเตียงไม้ไผ่รองรับโรงพยาบาลสนามในจังหวัดชายแดนใต้ ผ่านวิกฤต covid-19 ไปพร้อมกัน

391

         วันนี้ (31 กรกฎาคม 2564) เวลา 10.00 น. ที่ โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  พร้อมด้วย พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการการจัดสร้างห้องน้ำ เพื่อการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับการรักษาอาการติดเชื้อจากไวรัส covid-19 พร้อมมอบชุด PPE. อุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อรองรับภารกิจในการดูแลผู้ป่วยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 นอกจากนี้ยังได้มอบเตียงไม้ไผ่ ซึ่งเป็นเตียงสนามชั่วคราวรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส covid-19 ให้กับโรงพยาบาลสนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 อีกด้วย

        จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารพรานในการจัดทำเตียงสนามไม้ไผ่ยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส สั่งการให้หน่วยในพื้นที่เร่งผลิตเตียงไม้ไผ่ เพื่อสนับสนุน และรองรับผู้ป่วย covid-19 ให้อย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์ ซึ่งในขณะนี้ได้นำส่งเตียงไปยังโรงพยาบาลใน พื้นที่จังหวัดนราธิวาสแล้วกว่า 300 เตียง จากทั้งหมด 1000 เตียง ตามความตั้งใจของผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ที่ให้หน่วยขึ้นตรงผลิตเตียงไม้ไผ่ สู้ภัยโควิด หน่วยละ 200 เตียง

        โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “ในวันนี้ได้ลงพื้นที่มาเยี่ยมโรงพยาบาลสนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามของจังหวัดนราธิวาส สามารถรองรับผู้ป่วย ได้เป็นจำนวนมาก และในขณะนี้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลสนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 แล้วจำนวนกว่า 600 ราย ทางโรงพยาบาลสนามแห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มอีกเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและหน่วยในพื้นที่ได้เข้าให้การสนับสนุน และช่วยเหลือในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดเตรียมสถานที่ และอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในพื้นที่ขณะนี้ ได้ขยายวงกว้าง จนทำให้เตียงสนามไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสจึงได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานในพื้นที่จัดทำเตียงไม้ไผ่ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เร่งทำการจัดซื้อไม้ไผ่กับพี่น้องประชาชน ซึ่งเมื่อพี่น้องประชาชนทราบว่าจะนำไม้ไผ่มาจัดทำเป็นเตียงสนามเพื่อมอบให้ยังโรงพยาบาลสนามนั้น เป็นสิ่งที่ดีงามคือประชาชนต่างก็ได้สนับสนุนไม้ไผ่ที่มีอยู่ในพื้นที่ให้แก่เจ้าหน้าที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ถือเป็นความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ต่อจากนี้เราจะร่วมก้าวไปด้วยกัน ขอให้ได้เชื่อมั่น กองทัพบกพร้อมสนับสนุน เจ้าหน้าที่กำลังพล เครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ เราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”

เราจะผ่านวิกฤตcovid19ไปด้วยกัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า