ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ เน้นย้ำเฝ้าระวัง รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

199

        ที่ทำการทางยุทธวิธี หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และคณะฯ ลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมี รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 49, ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 45 และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

        จากนั้น ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ (ชป.จรยุทธ์) ของกองร้อยทหารพราน ที่ 1003 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 10 หมู่ที่ 2 บ้านตะโละบูเก๊ะ ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี โดยได้เน้นย้ำการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ให้มีความปลอดภัย และการติดตามพฤติกรรมกลุ่มเครือญาติ ผู้ก่อเหตุรุนแรง ทำลายเครือข่ายโครงสร้างหมู่บ้าน Support site จนทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือ กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง และเป็นแหล่งพักพิงได้ ตลอดจนทำลายความพยายามก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฎิบัติให้เป็นตามนโยบายสั่งการของ พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทางยุทธวิธี เพื่อให้กำลังพลมีความเข้าใจและระมัดระวัง ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ ไม่ประมาท ในการปฏิบัติเเต่ละภารกิจ สามารถดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมทั้งควบคุมพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตนอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 อย่างเคร่งครัด และมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ (ชป.จรยุทธ์) ต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า