สร้างบ้าน สร้างห้องสุขาให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

347

        หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันก่อสร้างห้องสุขาให้กับนายยาการียา  อาแว ผู้พิการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 57/1 หมู่ที่ 6 บ้านฮูแตยือลอ ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยใช้แบบในการก่อสร้างแบบที่ได้มาตรฐาน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น ตามนโยบายของกองทัพบก

        ขณะเดียวกัน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือที่ 33 จัดกำลังพล พร้อมชุดทหารช่าง ร่วมกับผู้นำท้องที่ จิตอาสาในหมู่บ้าน ร่วมกันขึ้นโครงหลังคาและมุงกระเบื้อง ในการสร้างบ้านให้กับนางฐานิช  ละเอียดจิตต์ ผู้สูงอายุ อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น ให้ผู้สูงอายุได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า