(มีคลิป) เวที Creator มาถึงแล้วค่า!!

457

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอเชิญเยาวชนอายุ 13 – 20 ปี และประชาชนอายุ 21 ปีขึ้นไป

ส่งคลิปสั้นความยาว 1 – 2 นาที เข้าประกวดในหัวข้อ

การรณรงค์ส่งเสริมการทำความดี มีจิตสาธารณะ ในพื้นที่ จชต.

การรณรงค์ต่อต้านข่าวปลอม FAKE NEWS ในพื้นที่ จชต.

ชิงเงินรางวัล 60,000 บาท

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 กรกฎาคม 2564 ผ่านทางหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ หรือทางศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า