เร่งช่วยเหลือผู้ได้บาดเจ็บจากเหตุรถชน

557

          เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากรถจักรยานยนต์กับรถจักรยานยนต์ประสานงานกัน บนถนนเส้นทาง ยี่งอ-นราธิวาส ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

          โดยทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ได้เข้าไปช่วยเหลือและประสานเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องส่งตัวผู้ได้รับบาดเจ็บ ไปส่งที่โรงพยาบาล ยี่งอ จังหวัดนราธิวาส อย่างปลอดภัย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า