ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19​ ให้น้องคนเล็กของกองทัพบก

337

        เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม​ 2564 เวลา 16.00​ น.​พลตรี​ ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5  ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ของ ทหารใหม่ ผลัดที่ 1/64 และกำลังพลในหน่วยฝึกฯ โดยได้เน้นย้ำให้รักษามาตรการการป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่มาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.5 พล.ร.5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

        ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ให้ความสำคัญกับมาตรการพิทักษ์กำลังพล และให้ความสำคัญกับการวัคซีนป้องกัน Covid- 19 กับทหารกองประจำการผลัดใหม่ โดยให้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้ทหารใหม่ก่อนเป็นลำดับแรกอย่างครบถ้วน รวมถึง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทหารใหม่ทุกคน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดการแพร่ระบาด หรือการสูญเสียกำลังพล โดยกระบวนการทั้งหมดที่ผ่านมา จะอยู่ภายใต้มาตรการบับเบิ้ลแอนด์ซีล โดยไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่การฝึก เพื่อให้ทหารใหม่และครอบครัวของทหารใหม่ มีความมั่นใจได้ว่า “กองทัพบก” ได้ให้การดูแลด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19​ ให้กับทหารกองประจำการทุกนาย อย่างดีที่สุด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า​