ร่วมด้วยช่วยกัน สู้ภัยโควิด-19 มอบน้ำดื่ม และอุปโภค – บริโภค เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ

633

        พันเอก อัฑฒเศรษฐ์  เต็มมีศรี รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นผู้แทนร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย ชมรมเพื่อนบัณฑิต ร่วมด้วยช่วยกัน สู้ภัยโควิด – 19 จิตอาสา ลงพื้นที่มอบน้ำดื่ม และอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ ที่ศูนย์สังเกตสถานการณ์การเริ่มป่วยองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน บ้านพร่อน หมู่ที่ 1 ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมี นายสะอารี  สะแต กำนันตำบลพร่อน นายมูฮัมมัดบูคอรี  อาแซ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 และเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง

        การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเยี่ยมเยียน พูดคุยกับกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ดูแลความปลอดภัย ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19 ที่กักตัวอยู่ เพื่อสอบถามการปฎิบัติงาน สร้างขวัญและกำลังใจ อีกทั้งยกย่องการทำงานทุกคนด้วย ซึ่งต้องเสียสละในการทำงานอย่างหนักมีความเสี่ยงสูงด้วย

        รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เปิดเผยว่า ด้วยทางหน่วยเฉพาะกิจยะลา จากนโยบายผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะแม่ทัพภาคที่ 4 มีความห่วงใย ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ ได้ทำเรื่องนี้มานานแล้ว ก็พยายามที่จะทำให้หน่วยขึ้นตรงของหน่วยเฉพาะกิจยะลา ทุกหน่วยไปดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ของจังหวัดยะลา ทุกอำเภอ เข้าไปเคาะประตูบ้าน ให้ได้ทราบว่าพิษโควิด – 19 ร้ายแรงขนาดไหน สิ่งสำคัญที่สุดคือ การช่วยเหลือของพี่น้องประชาชน การร่วมแรงร่วมใจกันของประชาชน ถือว่าเป็นเป้าหมายหลัก ที่จะช่วยกันระงับยับยั้ง มาตรการร่วมกันโควิด – 19 ส่วนที่มอบน้ำดื่ม และอุปโภค-บริโภค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา พยายามไปมอบให้กับชุมชนต่างๆ เพื่อจะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า