ทหารพราน 47 เก็บเกี่ยวผลผลิต “ผักไฮโดรโปนิกส์” ปลอดสารพิษ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สัญจรไป-มาบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการ

235

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพล เก็บเกี่ยวผลผลิต “ผักไฮโดรโปนิกส์” ปลอดสารพิษ ประกอบด้วย ผักกวางตุ้ง และ ผักกาดขาว และผักบุ้ง เพื่อให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และได้นำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่สัญจรไป-มาบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการ ได้นำไปประกอบในมื้ออาหารที่บ้าน ซึ่งผลผลิตจากพืชผักดังกล่าวกำลังพลของหน่วยเป็นผู้ดูแลในทุกขั้นตอนของการเพาะปลูกแบบปลอดสารเคมี จำนวน 30 ชุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 และการดำรงชีวิต ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เราจะอยู่เคียงข้างประชาชน   เราพร้อมจะเป็นพึ่งให้ประชาชนในทุกโอกาส  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า