ทหารพราน 41 จับมือทุกภาคส่วนช่วยเหลือประชาชน จากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอรามัน      

798

     เนื่องจากพื้นที่อำเภอรามัน เป็นพื้นที่รับน้ำ และเกิดน้ำท่วมสูงมากในรอบหลายปี ประชาชนหลายหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อน ส่วนราชการทุกภาคส่วน และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จึงให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนที่สุด โดย พันเอก อรรถพล คงสง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 นำกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน, และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กระจายกำลังครอบคลุมทุกพื้นที่อำเภอรามัน เข้าให้การช่วยเหลือในทุกด้านเพื่อแก้ปัญหา และบรรเทาความของประชาชนในขั้นต้น ทั้งการแจกจ่ายถุงยังชีพ น้ำดื่ม และยารักษาโรคเบื้องต้น ให้กับประชาชน รวมถึงให้การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่น้ำท่วม เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลในพื้นที่

     ทั้งนี้ ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้เข้าดำเนินการสำรวจ และเฝ้าระวังบริเวณที่มีน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการในการให้การช่วยเหลือประชาชน ที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นกว่าสถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบัน และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 จึงงดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จึงจัดโครงการ “ Smile Delivery 41 ”  มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564 ให้น้องถึงบ้าน สร้างกำลังใจที่ดีให้กับเยาวชน ในเขตพื้นที่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

 

#ทหารพรานพร้อมเคียงข้างประชาชน

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า