โฆษกกองทัพภาคที่ 4 แจงกรณี ทหารนอกราชการชมรมเพื่อนทหาร เรี่ยไรเงินจากผู้ประกอบการ อ้างช่วยเหลือทหารในจังหวัดชายแดนภาคใต้

1645

     จากกรณี ที่มีนายทหารนอกราชการ กล่าวอ้างว่าเป็นชมรมเพื่อนทหาร ไปเรี่ยไรเงินจากผู้ประกอบการในพื้นที่ต่าง ๆ และล่าสุด ที่ จ.ภูเก็ต โดยขอบริจาคเพื่อซื้อสิ่งของให้กับทหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ดังที่ปรากฏเป็นข่าวในช่วงที่ผ่านมา นั้น

     ล่าสุดวันนี้ ( 29 ธ.ค. 2563 ) พล.ต. ปราโมทย์  พรหมอินทร์ โฆษกกองทัพภาคที่ 4 / โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เปิดเผยกรณีดังกล่าวว่า พล.ท. เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว พร้อมสั่งการให้เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ปรากฏโดยเร็ว เนื่องจากมีการพาดพิงถึงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับการนำสิ่งของดังกล่าวมาบริจาคให้ทหารในพื้นที่ เพื่อไม่ให้สังคมเกิดความเคลือบแคลงสงสัย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จึงขอชี้แจงให้ทราบว่า ไม่เคยรับรู้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับการดำเนินการของชมรมเพื่อนทหารดังที่ปรากฏเป็นข่าว และจากการตรวจสอบในเบื้องต้น ยังไม่เคยปรากฏว่าชมรมเพื่อนทหารดังกล่าว ได้นำยุทธภัณฑ์ หรือสิ่งของจำเป็นมาบริจาคอย่างเป็นทางการ ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าแต่อย่างใด ทั้งนี้การจัดหายุทธภัณฑ์ และสิ่งอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ทางราชการได้ดำเนินการจัดหา และดูแลเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างเพียงพออยู่แล้ว ตามความจำเป็นของแต่ละหน่วย โดยไม่เคยแจ้งความประสงค์ เพื่อขอรับบริจาคจากบุคคล กลุ่มบุคคล มูลนิธิหรือชมรมต่าง ๆ

     อย่างไรก็ตาม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ไม่ได้ปฏิเสธความหวังดี  ของภาคส่วนต่าง ๆ ที่ได้ตั้งใจบริจาคสิ่งของจำเป็น ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท และเสียสละในพื้นที่ แต่เพื่อเป็นการป้องกันการแอบอ้างของเหล่ามิจฉาชีพ จึงได้กำหนดแนวทางในการรับบริจาคไว้อย่างชัดเจน เช่น บริจาคผ่านกรมกิจการพลเรือนทหารบก หรือนำมาบริจาคโดยตรงที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยในห้วงที่ผ่านมามีหลายภาคส่วน  ได้แสดงความประสงค์ในการจัดหา   สิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ มาบริจาคให้เจ้าหน้าที่ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างต่อเนื่อง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้แสดงความห่วงใยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ด้วยดีเสมอมา

     ส่วนการตรวจสอบผู้ที่แอบอ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการให้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการต่อไป และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน หากพบเหตุต้องสงสัยหรือพบ  การแอบอ้างกองทัพ หรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อขอรับการบริจาคในรูปแบบต่าง ๆ ขอให้สอบถามที่สายด่วน 1341 หรือ เบอร์สายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 โทร 061-173-2999 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า