บรรทุกสิ่งของเต็มคันรถ ส่งต่อความช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยง รับผลกระทบโควิด 19 มุ่งหน้าเส้นทาง ยี่งอ ระแงะ เจาะไอร้อง นราธิวาส ระหว่างทางซุ่มเงียบเยี่ยมฐานปฏิบัติการ ดูการทำงานของลูกน้องแบบไม่แจ้งล่วงหน้า รู้เห็นปัญหา และแก้ไขทันที

506

        วันที่ 27 มิถุนายน 2564 พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 6 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ อำเภอยี่งอ , ชุดคุ้มครองตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ และด่านตรวจบ้านยานิง จุดตรวจองค์การบริหารส่วนตำบลจวบ หน้ากองร้อยทหารพรานที่ 4803 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจสภาพความพร้อม และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับหน่วย และเจ้าหน้าที่กองกำลังประจำถิ่น ที่จะคอยทำหน้าที่สอดส่องดูแล ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐในการควบคุมพื้นที่ ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน โดยได้ดูสภาพความเป็นอยู่ สถานที่ปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการรองรับภารกิจต่างๆ เน้นย้ำกำลังพลให้มีความพร้อมในภารกิจตลอดเวลา ตลอดจนให้กำลังพลรู้หน้าที่ของตัวเอง ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด มีความตื่นตัว ระมัดระวัง ป้องกันตนเอง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด ควบคู่กับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจ เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่าง ๆ

        จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางต่อไปยังที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส นำสิ่งของที่เตรียมไว้ เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ ปลากระป๋อง อุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง มอบให้แก่ผู้นำท้องที่ นำไปใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนยังหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19  พร้อมพบปะผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กำลังภาคประชาชน หาแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนร่วมประกอบอาหารแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนยังหมู่บ้านที่มีความเสี่ยง ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 จังหวัดนราธิวาส ที่ห้ามบุคคลเข้า – ออก  เน้นย้ำกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองเป็นสำคัญด้วย ก่อนเดินทางเยี่ยมชม และให้กำลังใจสมาชิกวิสาหกิจชุมชนทุเรียนกวนบูโดเรี่ยน บริษัท บี แอนด์ เอ็ม โกลด์ ฟรุ๊ตจำกัด  หมู่ที่ 3 ตำบลบูกิต อำเภอ ฝเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิต และจัดจำหน่ายทุเรียนกวนปลีกและส่ง  ที่มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในครั้งนี้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า