กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับ

541

    เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. พันเอก นพพร  สิงห์ศักดา รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152, กองร้อยทหารพรานที่ 2010 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20, หมวดระวังป้องกัน อโณทัย 1, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลเขาตูม และผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายสิรินธร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย, ข้าวสาร, อาหารกล่องชิมดู, น้ำดื่ม และยาสามัญประจำบ้าน ให้กับชาวบ้านชุมชนรอบค่ายสิรินธร

    สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตัวในการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ซึ่งขณะรับสิ่งของจะให้ประชาชนได้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ที่เตรียมไว้ให้ ทั้งนี้ กรมทหารราบที่ 152 มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ระลอก 3) และสนองตอบเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก จึงรีบให้กำลังพลดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ประชาชน แบบ Delivery mask ให้ถึงมือประชาชนชุมชนรอบค่ายสิรินธร พร้อมทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค COVID-19 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประคับประคองให้ทุกภาคส่วนผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นี้ไปได้อย่างเรียบร้อยและปลอดภัย เพราะกองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

#กรมทหารราบที่152

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า