ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๕๙,๘๙๖.๘๐ บาท )

403

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.