ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๕๙,๘๙๖.๘๐ บาท )

266

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.