ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศุภารมย์ ห้องที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๗๗,๙๐๐.๐๐ บาท )

292

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.