ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งตาข่ายสนามฟุตบอล ๗ คน ( สนามหญ้าจริง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๕๐,๓๐๐.๐๐ บาท )

428

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.