ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อสกู๊ปพิเศษ ทางสายใหม่ โดยวิธีคัดเลือก ( ๑,๕๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท )

253

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.