สานสัมพันธ์ชุมชน ในสังคมพหุวัฒนธรรม

736

        กองร้อยทหารพรานที่ 4402 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ร่วมกับ พระอาจารศุพชัย อธิมุตโต เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ทุ่งยางแดง และนายรอมลี ดายะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละแมะนา ร่วมจัดหาพันธุ์กล้าไม้ยืนต้น ประเภทไม้ผล เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด และมะม่วง โดยนำพันธุ์กล้าไม้ยืนต้นมาร่วมกันปลูกบริเวณริมสองข้างทางภายในพื้นที่ สำนักสงฆ์ทุ่งยางแดง บ้านลูกไม้ไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นร่มเงาให้กับพี่น้องพุทธศาสนิกชนเวลามาทำศาสนกิจ และยังมีผลผลิตไว้รับประทาน

        ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้จัดตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานความแตกต่างและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้นำท้องถิ่น และ ผู้นำศาสนาอีกด้วย

SATUPADUเราคือพี่น้องกัน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า