สังคมปลอดภัย ลูกหลานอุ่นใจ ชุมชนปลอดยาเสพติด

1016

พบเบาะแสยาเสพติด แจ้งได้ทาง

ตู้ ปณ.41 อ.เมือง จ.ยะลา (ไม่ต้องระบุชื่อ)

โทร สายด่วน 1341 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลทุกอย่างจะเป็นความลับ

ทุกช่องทางที่แจ้งเข้ามา เป็นสื่อกลางเข้าถึงประชาชนชายแดนใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า