แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยรอบเมืองยะลา พบปะกำลังทั้ง 3 ฝ่าย เน้นย้ำดูแลความปลอดภัย ควบคู่กับการป้องกันไวรัส โควิด 19

39

        วันนี้ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 22.00 น. พลโท​ เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางกลางดึกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจความมั่นคง/จุดตรวจ/จุดสกัด ในเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมมอบนโยบายเน้นย้ำการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยรอบเขตเมืองยะลา โดยปฏิบัติตามมาตรการเชิงรุก สอดส่องดูแลพื้นที่ ยานพาหนะเข้าออก บุคคลต้องสงสัย ให้มีความพร้อมทุกสถานการณ์ สร้างความรับรู้และความเข้าใจในสถานการณ์ ข้อห้าม ข้อบังคับ ที่ต้องให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ขอให้พี่น้องประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้การทำงานของเจ้าหน้าที่กำลังทั้ง 3 ฝ่าย ให้ยึดหลักยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมบูรณาการกำลังทุกภาคส่วน ทหาร ตำรวจ และพลเรือน ฝ่ายปกครอง ช่วยกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เป็นหูเป็นตา แจ้งเบาะแส สิ่งต้องสงสัย ทำพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าทางเจ้าหน้าที่ จะดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างสุดกำลังความสามารถ นอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท เพื่อทำพื้นที่ให้ปลอดเหตุ ประชาชนมีความปลอดภัยสูงสุด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า