สร้างความตระหนัก ใส่ใจ ให้ประชาชน ยังยั้งเชื้อไวรัส COVID-19

1105

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 นำกำลังพล พร้อมด้วย รถประชาสัมพันธ์ของหน่วย ร่วมกับ โฆษกชาวบ้าน, ผู้นำชุมชน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่บริเวณบ้านตลาดนิคม หมู่ที่ 6 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงประชาสัมพันธ์การประกาศเคอร์ฟิวของจังหวัดยะลา เรื่องห้ามออกจากเคหสถาน เวลา 22.00 – 04.00 น. ในห้วงวันที่ 1 – 18 พฤษภาคม 2564 ให้กับประชาชนได้รับทราบ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และรับรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างเร่งด่วน พร้อมขอความร่วมมือให้ร่วมกันยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในพื้นที่

        นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 ยังได้มอบหน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการ การป้องกัน และขั้นตอนต่างๆ ในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย ในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งทางด้าน ประชาชนในพื้นที่ มีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ทหาร และให้ความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นอย่างดี พร้อมทั้งตระหนัก ใส่ใจ และรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อย่างถูกต้อง

ยกการ์ดไว้เราจะFightไปด้วยกัน

ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

SATUPADUเราคือพี่น้องกัน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า