รอง มทภ.4 เป็นประธานในพิธีวันสถาปนา กรมทหารพรานที่ 41 ครบรอบปีที่ 40 เพื่อเชิดชูเกียรติ รำลึกถึงวันสำคัญของหน่วย

76

         วันนี้ (19 มกราคม 2567) เวลา 10.00 น. ที่อาคารโดมอเนกประสงค์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีวันสถาปนา กรมทหารพรานที่ 41 ครบรอบปีที่ 40 ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 19 มกราคม ของทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติ รำลึกถึงวันสำคัญของหน่วย และบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่กำลังพลของหน่วยที่เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันรักษาอธิปไตยของชาติ ตลอดจนเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย กำลังพล และครอบครัว อีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลทุกนาย โดยมี พลเอก มณี  จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / เลขาธิการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้, พลตรี นิติ  ติณสูลานนท์, พันเอก พงศกร  แสงกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และกำลังพล เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 เป็นหนึ่งในกองกำลังเฉพาะกิจของกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดยะลา ดูแลอำเภอรามัน จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างกำลังประจำพื้นที่ ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชายแดนภาคใต้และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถปฏิบัติงานทั้งด้านการข่าว และงานมวลชน รวมถึงสามารถปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธีทั้งในเชิงรุกและเชิงรับได้เช่นเดียวกับกำลังรบหลัก โดยกำลังทหารพรานเป็นกำลังที่ใช้เกาะติดพื้นที่ได้อย่างถาวร อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งนับว่ามีส่วนสำคัญในการเข้ามาแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันมี พันเอก พงศกร  แสงกุล เป็นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า