ฉก.ทพ.44 ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อการอนุรักษ์ และส่งเสริมการประมงในพื้นที่

689

     เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 พร้อมด้วย กำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 4406 ร่วมกับ สำนักงานประมงอำเภอทุ่งยางแดง, ปลัดประจำตำบลพิเทน, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาจิตอาสาพระราชทาน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่สระน้ำศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลา และส่งเสริมการประมงในพื้นที่ โดยมี นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา นายอำเภอทุ่งยางแดง เป็นประธาน ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า