พสบ.จชต. ร่วมกระตุ้นการท่องเที่ยวยะลา สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน

815

     วันนี้ 25 กรกฎาคม 2563 สมาชิกพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( พสบ.จชต.) รุ่นที่ 1 – 15 นำโดย นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พสบ.จชต รุ่นที่ 13 พร้อมด้วยองค์กรนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม “เที่ยวล่องท่องยะลา แลเมืองนิบง ยลถิ่นกือเลาะ ชิมทุเรียนสะเด็ดน้ำ จิบกาแฟคีรีเขต” เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีเมืองยะลา แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดหวัดยะลา สนับสนุนกระตุ้นให้เกิดการลงทุน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ต้อนรับนำคณะสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวยะลา โดยเริ่มจากการร่วมสักการะศาลหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด การลิ้มลองรสชาติอาหารขึ้นชื่อของจังหวัด เยี่ยมชมแปลงทดลองการปลูกกาแฟ โรบัสต้า และ อาราบีก้า ของศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ซึ่งได้รับการสนับสนุน จาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า นำต้นพันธุ์กาแฟจากเชียงใหม่มาเพาะพันธุ์ พร้อมแจกจ่ายแก่เกษตรกรในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมล่องเรือดื่มด่ำและชมทัศนียภาพความงามของเขื่อนบางลาง พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของประชาชนที่ริมเขื่อนบางลาง ปิดท้ายด้วยการลิ้มลองทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา

     นายชัยสิทธิ์ พานิชพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการประกอบศาสนกิจทั้งพุทธหรืออิสลาม อย่างไรก็ตามการดำเนินชีวิตต้องเดินหน้าต่อไป ด้วยการยึดวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal เพื่อความปลอดภัยห่างไกลโรค ตั้งแต่การล้างมือให้สะอาด การเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัยและไม่อยู่ในสถานที่แออัด อันจะช่วยป้องกันและตัดวงจรการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด สำหรับกิจกรรม เที่ยวล่อง ท่องยะลา ฯ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2563 เป็นหนึ่งในแผนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 ด้วยเพราะจังหวัดยะลา มีทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง โดยการท่องเที่ยวต้องมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้นักลงทุนนอกพื้นที่เกิดความเชื่อมั่น กล้าที่จะลงทุน ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ และการสร้างรายได้ให้กับประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย