เดินสายให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สร้างความอุ่นใจ ปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชน รวมพลังคืนความสุขกลับมาโดยเร็ว

393

        วันนี้ 15 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. พลโท​ เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ รวมถึงช่วงเดือนรอมฎอนของพี่น้องไทยมุสลิม และยังต้องเฝ้าระวังกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อีกด้วย เนื่องจากห้วงเวลาดังกล่าวพี่น้องประชาชนมีการเดินทางสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องสร้างการรับรู้ในการป้องกันตนเอง ไม่ให้มีการการกระจายของเชื้อ และเน้นย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ สร้างความเชื่อในแก่พี่น้องประชาชน

        โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวว่า “อยากใช้เวลาในช่วงวันหยุดยาวนี้ ให้กำลังใจแก่น้อง ๆ เจ้าหน้าที่ ที่ยังคงปฏิบัติงานอย่างเสียสละ โดยไม่ได้คำนึงถึงวันหยุด ที่หลายคนได้ใช้เวลาในการพักผ่อน แต่กลับคิดว่านี่คือหน้าที่ที่ต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อพี่น้องประชาชน โดยที่น้อง ๆ จะได้เห็นว่า ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ทอดทิ้ง ยังคงห่วงใยเคียงข้างไปในทุกภารกิจ และพร้อมสนับสนุนตลอดเวลา เชื่อว่าถ้าทุกส่วนร่วมมือรวมพลังกัน สถานการณ์ต่าง ๆ จะคลี่คลายลง ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ และให้ความร่วมมือในการคัดกรอง การเข้าออกของแต่ละจุด เพื่อพื้นที่ปลอดเหตุปลอดภัย คืนความสุขกลับมาโดยเร็ว” ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางไปยังจุดบริการประชาชนของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอรามัน จังหวัดยะลา ก่อนเดินทางต่อไปยังฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยตลอดทางนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะ ได้แวะทักทาย เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ มอบสิ่งของ อุปกรณ์ป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด 19 แก่กำลังพลเจ้าหน้าที่ตลอดเส้นทาง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า