ติดตามชมรายงาน สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน พัฒนาศักยภาพครูเอกชน สู่การศึกษาชายแดนใต้ ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ช่วงข่าวภาคค่ำ เวลา 19.10 น. ทาง ททบ.5

74

ผลิตรายการโดย //ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.//

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า