ห่วงใย ใส่ใจประชาชน ฉก.ปัตตานี ส่งมอบ “บ้านปันสุข” แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

232

          วันนี้ (5 เมษายน 2565) เวลา 09.30 น. พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ลงพื้นที่บ้านเลขที่ 46/2 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งพลา  อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ นายอำไพ ยศวารี และครอบครัว ซึ่งเป็นประชาชนผู้ยากไร้และปฎิบัติตนเป็นคนดีของสังคม เป็นผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในโครงการ “บ้านปันสุข” ของหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี พร้อมทั้งได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ตลอดจนมอบถุงยังชีพพระราชทาน ชุดเครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภค บริโภคแก่ครอบครัว ก่อนมอบป้ายชื่อบ้าน โดยมี พันเอก ทวีพร คณะทอง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ,นายอำเภอโคกโพธิ์,ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธโคกโพธิ์,ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาประดู่,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา,ผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่น และจิตอาสา 904 ร่วมให้การต้อนรับ

          พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี กล่าวว่า วันนี้รู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาส่งมอบบ้านให้กับ นายอำไพ ยศวารี ตามโครงการ “บ้านปันสุข” ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งการประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวันซึ่งพี่น้องที่มีฐานะยากจนอยู่แล้วยิ่งลำบากมากขึ้น จึงมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน มีจิตสาธารณะชอบช่วยเหลือสังคม จึงได้ดำเนินโครงการ “บ้านปันสุข”สร้างบ้านให้กับผู้ที่มีฐานะยากจน ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง หรือบ้านชำรุดทรุดโทรมมาก เพื่อให้มีบ้านที่มั่นคงเป็นของตนเองและมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

          สำหรับผู้ที่จะผ่านเกณฑ์การพิจารณา ตามโครงการ “บ้านปันสุข” ของหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เป็นผู้ที่มีฐานะค่อนข้างลำบาก แต่มีจิตสาธารณะ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น จึงมอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ร่วมกับหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมก่อสร้างบ้านดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2564 – แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

          โอกาสนี้ อาสาสมัครทหารพรานหญิง ปียะนุช ยศวารี สังกัด หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ช่วยราชการกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ บุตรสาวของ นายอำไพ ยศวารี ได้กล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการที่ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์บ้านสร้างบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และช่วยกันก่อสร้างจนแล้วเสร็จ รู้สึกซาบซึ่งใจเป็นอย่างมาก และขอตอบแทนด้วยการเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า