แม่ทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับ นายภูมิธรรม เวชยชัย รอง นรม. และ รมว.พณ./ประธาน กพต. และคณะ เพื่อตรวจและติดตามงานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิ.ย. 2567

82

          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์/ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจและติดตามงานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2567 ในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

          โอกาสนี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์/ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับผู้นำนักศึกษา 4 มหาวิทยาลัย นำโดยผู้แทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และนายกสมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม พร้อมคณะ ณ TK park ปัตตานี เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาด้านศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก่อนการพบปะพูดคุยรองนายกรัฐมนตรีฯ ได้ลงพื้นที่พบปะคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานี และพูดคุยกับชาวไทยเชื้อสายจีน ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง (ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า