ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมฟิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45