ตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ปี 2564 ในพื้นที่ภาคใต้

49

    เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 พลตรี​ ศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วย  ศาลาประชาคม อำเภอเมือง, ศาลาประชาคม อำเภอจุฬาภรณ์, ศาลาประชาคม อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยทหาร สร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีชายไทยที่มีหมายเรียกตามเกณฑ์เข้ารับคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการทยอยมาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงครอบครัว และเครือญาติ มาคอยให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

    ทั้งนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ยังได้พูดคุยกับน้อง ๆ ที่เข้ามารับการตรวจเลือก และครอบครัวที่มาคอยให้กำลังใจ ถึงนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ความถูกต้องเป็นธรรมในการปฏิบัติทุกขั้นตอน สามารถตรวจสอบได้ ทุกกระบวนการในการตรวจเลือก มีความเชื่อถือได้ และให้เชื่อมั่นว่า เมื่อเข้าสู่รั้วทหารกองทัพจะดูแลบุตรหลานของท่าน ให้มีระเบียบวินัย เป็นสุภาพบุรุษลูกผู้ชาย มีองค์ความรู้เพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ พร้อมสวัสดิการอย่างดีที่สุด พร้อมทั้งให้กำลังใจน้อง ๆ ชายไทยที่มีหมายเรียกตามเกณฑ์ และมาแสดงตนตรวจเลือกในปีนี้ ขอบคุณน้อง ๆ ลูกผู้ชายทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ เข้ามาทำหน้าที่เป็นลูกผู้ชายไทยอย่างสมบูรณ์ เชื่อว่าทุกคนมีความตระหนักในหน้าที่ของตนเอง ทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ เป็นพลเมืองที่ดีต่อไป ย้ำ !!! “เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด”

    โดยผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายและข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ให้หน่วยดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และวิถีปฏิบัติใหม่ หรือ New Normal ตลอดจนประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับญาติและผู้ที่มาเข้ารับการตรวจเลือกทหารเนื่องจากปีนี้ ซึ่งจะมีการตรวจคัดรวม 20 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 เมษายน 2564 พร้อมให้ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใสและบริสุทธิ์ยุติธรรม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพบก

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า