ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานของ บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งวดที่ ๒ จำนวน ๓ เดือน (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6,795,945.95)

25

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.