คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 ลงพื้นที่ ดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ ทำกิจกรรมเพื่อสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสรรค์สังคม อย่างมีคุณภาพ

158

    วันนี้ (23 มี.ค.64) ที่โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท วิโรจน์  เกิดแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พร้อมด้วย พลตรี สาละวิน  อุทรักษ์  ประธานคณะนักศึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 63 นำคณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 63 และผู้เข้าอบรมหลักสูตรบริหารความมั่นคง สำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 2 ลงพื้นที่ดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา พร้อมทำกิจกรรมเพื่อสังคม มอบเตียงผู้ป่วยให้แก่สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา จำนวน 20 เตียง รวมมูลค่า 270,000 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย และผู้พิการ โดยมีพลโท สิทธิพร มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4 นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางฉลวย พงศ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายวินัย ขวัญปาน นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ

    พลตรี สาละวิน  อุทรักษ์  ประธานคณะนักศึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 63  กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นนโยบายที่วิทยาลัยป้องกันอาณาจักรให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา รวมถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์ให้สังคมเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ โดยในครั้งนี้คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในจังหวัดสงขลา  ซึ่งพบว่ามีผู้ป่วยติดเตียงเป็นจำนวนมากและบางส่วนไม่อาจเข้าถึงหรือจัดหาเตียงส่วนตัวสำหรับใช้ที่บ้านเนื่องจากเตียงมีราคาสูง จึงเป็นที่มาของโครงการส่งมอบเตียงผู้ป่วยให้กับสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลาในวันนี้ ทั้งนี้เตียงดังกล่าวจะช่วยลดการเกิดแผลกดทับและช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยอีกด้วย

    ทั้งนี้ภายหลังจากการมอบเตียงผู้ป่วยให้แก่สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลาแล้ว ได้มีการบรรยายพิเศษ การรักษาความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ โดยพลโท สิทธิพร  มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4  และ ศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้  โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยการเสวนาด้านความมั่นคง โดย พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์  เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 และนายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์  ผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก่คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 และผู้เข้าอบรมหลักสูตรบริหารความมั่นคง สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 ได้เข้าใจพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกัน

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า