ห่วงใย ใส่ใจ เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน มอบขวัญกำลังใจให้ผู้ป่วยติดเตียง

618

    หน่วยเฉพาะกิจยะลา ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44, จิตอาสา 904 จังหวัดยะลา, สาธารณะสุขจังหวัดยะลา, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านประจำตำบล, ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง พร้อมนำเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย ที่ได้รับมอบจาก โรงพยาบาลเลิดสิน ไปมอบให้กับผู้ป่วยจำนวน 2 ราย ในพื้นที่ อำเภอธารโต และ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประกอบด้วย นายมุสตากีม  มะแร ผู้ป่วยติดเตียง อายุ 21 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 35/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา และ นางมือแย  เซะนอง ผู้ป่วยติดเตียง อายุ 71 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 380/1 หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งมอบถุงยาพระราชทาน และเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป

    ทั้งนี้ทาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ โรงพยาบาลเลิดสิน ได้สนับสนุนเตียงผู้ป่วยให้กับ หน่วยเฉพาะกิจยะลา จำนวน 13 เตียง เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของครอบครัวในการดูแลช่วยเหลือต่อไป

#SATUBADUเราคือพี่น้องกัน   #เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า