ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ (เสื้อสัญลักษณ์ )รุ่นที่ ๑๐๑-๑๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

703