ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงปฏิบัติการภาคฟื้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒ ของ บก.กอ.รมน .ภาค ๔ สน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

98