รอง มทภ.4 ติดตามเหตุลอบวางระเบิดบ้านประชาชนกลุ่มเปราะบาง ย้ำกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ห้ามประมาท ยืนยัน กอ.รมน.ภาค 4 สน. จะดำเนินการติดตามจับกุมกลุ่มก่อเหตุรุนแรง มิให้ผู้ใดมาทำลายความสงบสุขในพื้นที่

165

          เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 น. พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดบ้านพักอาศัยของประชาชนกลุ่มเปราะบาง (พิการ) ณ บ้านเลขที่ 84/2 หมู่ที่ 2 บ้านตะโล๊ะ ตำบลซากอ  อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับทราบการรายงานเหตุการณ์ระเบิด พร้อมเยี่ยม นางสาว ซารีผ๊ะ ยักมิง มีอาชีพรับจ้างทั่วไป อาศัยอยู่กับบุตร  3 คน ซึ่งหนึ่งในนั้นมีความพิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  โดยมี พันเอก ภาณุวัฒน์  สุคชเดช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 พร้อมด้วยกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่ 4901 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและร่วมคณะฯ ติดตาม

          โอกาสนี้รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้กำชับกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ห้ามประมาท มีความรอบคอบอยู่เสมอ พร้อมนำความเสียใจต่อเหตุที่เกิดขึ้นและนำความห่วงใยจากแม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ขอบคุณ และชื่นชมในความกล้าหาญของกำลังพลที่ทุ่มเท และเสียสละในภารกิจอย่างสุดกำลังความสามารถ พร้อมกำชับให้กำลังพลทุกนาย ทุกหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มความระมัดระวังและความเข้มงวด ประสานกำลังทุกภาคส่วนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต้องเพิ่มความระมัดระวังให้แก่พี่น้องประชาชนที่บริสุทธิ์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งขอส่งกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่าย่อท้อต่อการมุ่งมั่นกระทำสิ่งดีๆ เพื่อพี่น้องประชาชน ซึ่งการก่อเหตุครั้งนี้หวังสร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชนไม่ให้สนับสนุนและติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ยืนยันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จะดำเนินการเรื่องสิทธิแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บให้ได้รับอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็วที่สุด

           อย่างไรก็ตามการกระทำดังกล่าวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงจะเห็นได้ว่ามุ่งประสงค์ต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่โดยไม่คำนึงว่ากำลังปฏิบัติภารกิจอะไร และทำเพื่อใคร เพราะเจ้าหน้าที่เหล่านั้นได้เสียสละทุ่มเทแรงกาย แรงใจ สร้างบ้าน สร้างคุณประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ซึ่งนับว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่คำนึงถึงหลักการอันดีงามของศาสนาและความสุขของพี่น้องในพื้นที่โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบางและมีฐานะยากจน จนส่งผลให้เกิดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

          สำหรับบ้านหลังดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามโครงการหน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้างปันสุข โดยกำลังพลจิตอาสา “ เราทำความดีด้วยหัวใจ “ จากสังกัดกรมทหารพรานที่ 49 เป็นหน่วยรับผิดชอบ และส่งผลให้มีกำลังเสียชีวิต 1 นาย ได้รับบาดเจ็บ 4 นาย ดังนี้

  1. อาสาสมัครทหารพราน อุดมศักดิ์ เราตะพงษ์ (เสียชีวิต)
  2. อาสาสมัครทหารพราน ฐานะศักดิ์  คีรีแก้ว ได้รับบาดเจ็บโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณแผ่นหลัง
  3. อาสาสมัครทหารพราน อดุลย์ ชัยฤทธิ์ ได้รับบาดเจ็บ บริเวณแผ่นหลัง
  4. อาสาสมัครทหารพราน ปูเต๊ะ  อาหลี ได้รับบาดเจ็บ มีแผลถลอก แน่นหน้าอก
  5. อาสาสมัครทหารพราน ธีรวัฒน์ คงจุ้ย ได้รับบาดเจ็บ มีรอยช้ำบริเวณสะบัก

          ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จะดำเนินการติดตามจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง มิให้ผู้ใดมาทำลายความสงบสุขในพื้นที่ หรืออยู่เหนือกฎหมาย อันละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้อีกต่อไป พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนพบเห็นหรือรู้เบาะแส กลุ่มผู้กระทำความผิดดังกล่าว ขอความร่วมมือทุกท่านได้แจ้งเบาะแสได้ที่ หมายเลขสายด่วน 1341 หรือหมายเลขโทรศัพท์สายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 โทร 061-173-2999

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า